Regulamin Promocji "lustra Aurea 10% taniej*

Regulamin Promocji "Lustra Aurea 10% taniej*"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Lustra Aurea 10% taniej*” zwanej dalej „Promocją” jest firma GierArt Michał Giera z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin), Al. Jana Pawła II 41 b, NIP 125-109-49-73, e-mail: kontakt@gieradesign.pl zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja przeprowadzana jest w sklepie internetowym gieradesign.pl

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8 czerwca 2018 roku i trwa do 18 czerwca 2018 roku.

4. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu internetowego www.gieradesign.pl.

5.  We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ogólnego sklepu www.gieradesign.pl
https://www.gieradesign.pl/pl/i/Regulamin/3

 

Warunki uczestnictwa w promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego www.gieradesign.pl, który dokona zakupu w sklepie gieradesign.pl.

2. Umowa kupna/sprzedaży pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi rabatu powinna zostać zawarta w Okresie Promocji tj. od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 18 czerwca 2018 r.

3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w sklepie internetowym  www.gieradesign.pl.

4. Promocja dotyczy produktów oferowanych w standardowych wymiarach w sklepie. Zamówienia luster na indywidualny wymiar nie podlegają promocji.

5. Wysokość rabatu wynosi około 10% - w zależności od średnicy lustra

6. Przy zakupie jednorazowo wielu produktów Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia deklarowanego terminu realizacji zamówienia.

7. Każdy produkt zakupiony w Promocji objęty jest standarowymi warunkami gwarancji, reklamacji i zwrotów, zgodnie z regulkaminem sklepu gieradesign.pl dostępnym na stronie
https://www.gieradesign.pl/pl/i/Regulamin/3

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami obowiązującymi u Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Korzystając z Promocji Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Organizatora Promocji.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl