Regulamin Promocji Black Weekend 2022


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Black Weekend” zwanej dalej „Promocją” jest firma GieraDesign Michał Giera z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin), Al. Jana Pawła II 41 b, NIP 125-109-49-73, e-mail: sklep@gieradesign.pl zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja przeprowadzana jest w sklepie internetowym gieradesign.pl

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 25 listopada 2022 roku i trwa do 28 listopada 2022 roku.

4. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu internetowego www.gieradesign.pl.

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ogólnego sklepu www.gieradesign.pl

https://www.gieradesign.pl/pl/i/Regulamin/3

Warunki uczestnictwa w promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego www.gieradesign.pl, który dokona zakupu w sklepie gieradesign.pl.

2. Umowa kupna/sprzedaży pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi rabatu powinna zostać zawarta w Okresie Promocji tj. od dnia 25 listopada 2022 r. do dnia 28 listopada 2022 r.

3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w sklepie internetowym www.gieradesign.pl.

4. Promocja z kodem rabatowym BL10 dotyczy produktów oferowanych w standardowych wymiarach w sklepie. Zamówienia luster na indywidualny wymiar nie podlegają promocji.

5. Wysokość rabatu dla luster z Wyprzedaży jest różna dla różnych produktów i jest podana na stronie

6. W przypadku dużej kumulacji zamówień Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia deklarowanego terminu realizacji zamówienia.

7. Każdy produkt zakupiony w Promocji „Black Weekend” z kodem rabatowym BL10 objęty jest standardowymi warunkami gwarancji, reklamacji i zwrotów, zgodnie z regulaminem sklepu GieraDesign.pl dostępnym na stronie https://www.gieradesign.pl/pl/i/Regulamin/3

8.  Zakres lub wyłączenie z gwarancji dla produktu zakupionego w Promocji „Black Weekend Wyprzedaż” określony jest każdorazowo przy produkcie.

9. Uczestnik ma prawo zwrócić lustro zakupione w promocji Black Weekend w ciągu 14 dni, w stanie nienaruszonym, bez śladów montażu.

10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami obowiązującymi u Organizatora.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Korzystając z Promocji Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Organizatora Promocji.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2022 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium